HERŞEYE RAĞMEN BÜYÜME İYİ

HERŞEYE RAĞMEN BÜYÜME İYİ

Kategori: DİĞER
HERŞEYE RAĞMEN BÜYÜME İYİ


ASKON Genel Başkanı Mustafa KOCA 2015 büyüme rakamlarının açıklanmasıyla ilgili olarak bir değerlendirme yaptı. Yaptığı değerlendirmede “Büyümenin beklendiği gibi son derece iyi geldiğini ve her şeye rağmen büyümenin ülkemiz için bir şans olduğunu” ifade etti. Açıklama şu şekilde:

“Dünyanın ciddi anlamda sıkıntılı süreçler yaşadığı bir dönemdeyiz. Küresel anlamda içine girilmiş olan ekonomik girdaptan henüz çıkılamadı. Özellikle gelişmiş ülkeler krizi olarak başlayan 2008 süreci giderek gelişmekte olan ülkelere de sirayet etti ve tün dünyayı etkileyen bir hüviyete büründü.

Bu süreçte genellikle Çin büyük büyüme oranları ile dikkat çekmeye devam ederken, son üç çeyrektir eski ivmesini kaybetti ve gerilemeye başladı. Tüm dünya için endişe kaynağı olan bu gelişme başta ABD olmak üzere tüm pazarlar için sıkıntı kaynağı oldu.

Ekonomik durağanlıktan çıkmak için bloklar ve büyük güçler değişik denemeler yaptılar ve halen denemeye devam ediyorlar. ABD de FED tarafından uygulanan parasal genişleme politikası ülke için nispi canlanmaya sebep olurken, dünyanın aynı oranında hareketlenmemesi dolayısıyla kalıcı bir etki oluşturamadı. Bu yüzden faizlerle ilgili yükseltme kararı veremdiler.

AB bir hayli geç bir zamanda parasal genişleme politikasına geçti ancak, beklenen etkiyi oluşturamadı. Halen AB bünyesinde ciddi bir ekonomik hareketlilik ve yüksek büyüme sağlanamadı.

Bu süreçler itibariyle Japonya negatif faiz uygulamasına geçme kararı aldı ancak yine yeterli bir hareket ortaya çıkamadı.

Hindistan en az oynaklıkla yoluna devam ederken, Rusya, Brezilya Venezuela gibi ülkeler önemli bir petrol krizi ile karşı karşıya kaldılar.

Tüm bu girdap içerinde çok ciddi siyasal sorunlar ve terör belasıyla uğraşan Türkiye, her şeye rağmen 2015 yılını son derece iyi bir büyüme oranıyla kapatmış oldu. Dördüncü çeyrekte % 5.7 yılın tamamında % 4 lük büyüme kayda değer bir büyümedir.”

KOCA: “2015 büyümesi memnuniyet verici, 2016 için beklentiler daha iyi”

“Hane halkları ile ilgili nihai tüketim harcamaların da %4.5 oranında bir gelişme olurken kamu harcamalarında 6.7’lik bir büyüme kaydedilmiş oldu. Bu kadar çılgınlığın ve krizin üst üste yaşandığı bir dönemde ve bölgesinde adeta bütün dünyanın birbirine girdiği bir coğrafyada ve ateşin önemli bir kısmının kendi sınırları içine düştüğü bir ülke % 4 büyüme gösteriyorsa bu çok ümit verici bir durum anlamına gelir.

KBMG seviyesi, döviz hareketleri dolayısıyla 9.215 $ olarak bağlandı. 

Bu yüzden görece yüksek sayılabilecek büyüme oranını memnuniyetle karşılıyor 2016 yılının daha iyi geçmesi beklentimizi yinelemek istiyoruz.”   

ASKONBasın Servisi
Etiketler