YENİ ORTA VADELİ PROGRAM

YENİ ORTA VADELİ PROGRAM

Kategori: DİĞER
YENİ ORTA VADELİ PROGRAMASKON Genel Başkanı Mustafa KOCA, açıklanan yeni OVP ile ilgili olarak bir değerlendirme yaptı. Başkanın yaptığı değerlendirme basın açıklaması olarak yayımlandı. Açıklama şu şekilde:

“2015-16 ve 17 yıllarını kapsayan 'Orta Vadeli Program'ın detayları açıklandı. Açıklanan programın halen yürümekte olan programın bir devamı olduğu anlaşılıyor. Bu çerçevede yapılan projeksiyonlara göre, makro rakamlarda ve tablolarda şimdi yaşadığımız bir kısım olumsuzlukların nispeten iyileştirilmesi ve olumlu olarak yaşadıklarımızın ise geliştirilmesi gibi hedefler görülmektedir.

Hiç şüphesiz bu programın bitimi olan 2017 ile 2023 arasında 6 yıllık bir mesafe kalmaktadır. 2013 hedefleri açısından bakıldığında eğer bu programlar amacına ulaşırsa 2017’de ancak bu hedeflerin yarısına ulaşılmış olacaktır. Yani hemen hemen bir trilyon dolarlık GSYH, 250 milyar dolarlık ihracat vs.

2013 hedeflerinin oldukça iddialı hedefler olduğu ve de en önemlisi 2008 yılından önce konduğu hesaba katıldığında rakamları anlamlandırmak mümkün gözüküyor.

Programın en önemli taraflarında bir tanesi 10. Kalkınma planının detaylarında saklı. 25 başlık halinde sunulan bu planın alt detayları da çalışılmış.

Hiç şüphesiz bu planda ülkemizde yürütülmekte olan politikaların önemli bir kısmının revizyonu ve hatta restorasyonu başlıklar halinde belirlenmiş ancak, gerçekten devrim sayılabilecek ve atraksiyon kabul edilebilecek bir sinyalin de olmadığı anlaşılıyor.

Hem yapısal reformlar açısından, hem de yeni büyüme ve kalkınma hikayeleri açısından henüz bize bir şeyler söylemiyor.”

KOCA: “Her şeye rağmen daha ileri hedeflere üretmek zorundayız.”

“Bu planlarla 2017 yılında 12. 500 dolarlık kişi başı milli gelir hedefi, bahis konusu iddialardan yoksun hedefler gibi duruyor.

Hiç şüphesiz çok ciddi hedef çalışmaları yapılmış olsa da adeta tarihin ve talihin yüzümüze gülmesi gibi bir beklentimiz de var. Yani kendi ülkemizi bir şekilde normalleştirmeyi başarsa da maalesef çevremizdeki ülkeleri kontrol etmek ve normalleştirmek mümkün olmuyor. Onlar da sanki bizim büyümemizle paralel olarak kriz üretme yarışına girmiş gibiler. Yunanistan, Ukrayna, Suriye, Irak vs. bölgemiz adeta son yılların siyasal kriz merkezi gibi çalışıyor.

Bütün bunlara rağmen yine de büyümeye devam ediyor oluşumuzu minnetle karşılarken, daha iyi şeyler yapabilmenin azmini elden bırakmamak gerektiğini hem kamudan hem de özelden istemem makamındayız.”
Etiketler