YENİ PAKET DOPİNG ETKİSİ YAPABİLİR

YENİ PAKET DOPİNG ETKİSİ YAPABİLİR

Kategori: DİĞER
YENİ PAKET DOPİNG ETKİSİ YAPABİLİR


ASKON Genel Başkanı Mustafa KOCA, Yeni Teşvik paketi için, “doping etkisi yapar” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

 

“Ekonomide anlamını ok iyi tarif edemediğimiz bir yavaşlama etkisi var. İşin iyi tarafı hükümette bunun farkında. Dolayısıyla ardı ardına düzenlemeler ve yeni paketler konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor.

 

Son açıklanan yatırım ve istihdamı destekleme paketi bu açılardan son derece önemli bir paket oldu.

 

120 bin kişiye açılacak olan istihdam alanının istihdam dışında da önemli katkıları olacaktır. Ortak kanaattir ki, ekonominin yarısı realite, diğer yarısı moralitedir. İstihdam moralite açısından son derece önemli bir motivasyon ve tüketim fırsatıdır. Dolayısıyla bu süreçte kesinlikle böyle bir desteğe ihtiyaç vardı.

 

En kritik noktalardan bir tanesi de üretimi destekleyecek tedbirlerin devreye alınmasıdır. Zira epey zamandır iş hayatını düzenleme noktasında bir hayli sıkılaştırılan şartlar yer yer insanların üretimden vaz geçmesine sebep oluyordu. Hatta halen anlamsız sayılabilecek mevzuat ve anlayışlar halen yürürlüktedir. Yani mevzuat yanında bürokrasinin engelleyici anlayışlı da son derce önemli bir sorundur.

 

KKDF’nin kaldırılması geç kalmış bir uygulamadır. Yerinde bir düzenleme olmuştur. Yargının ve denetim mekanizmalarının mütemadiyen işveren aleyhine tutum ve yorumu işvereni sıkıntıya sokmaktadır. Bu konuda da anlayış değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Bizatihi, piyasa değeri olabilecek bir Ar-Ge desteği stratejik anlamda önemlidir. Ayrıca ileri teknoloji konusunda daha etkili destekler hep ifade ettiğimiz ve arzu ettiğimiz desteklerdir. Bunların da son derece işe yarar sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz.”

 

KOCA: “Bu paket dünyanın önemli bir bölümünde devam eden ekonomik durağanlığın bize yansımasına karşı tedbir olabilir”

“Tasarımın, KOBİ’ler için teminat kolaylığının ve hazine garantilerinin nispeten artırılması finansa erişimi kolaylaştıracak ve katma değeri yakalamak için daha rafine işlere yönelimi sağlayacaktır.

 

Bu açılardan mevcut program yerindedir. Halen bölgelere göre kademeli olarak uygulanacak olan vergi indirimleri ve istihdam destekleri de önemli olacaktır.

Gerçekten dünyada önemli ölçüde bir daralma ve ekonomik stres dönemi yaşanmaktadır. Küreselleşme dolayısıyla etkileşimin boyutları artmıştır. Dolayısıyla bizim de bundan etkilenmemiz söz konusudur. Bu paket bu etkilenmenin boyutlarını azaltıcı etki oluşturacaktır. 7.5 milyarlık bir destek özelliği taşıyan bu paketin, üretimi harekete geçirmesi sayesinde çok rahat tolere edilecektir.”

Etiketler